-=wersja 2.2.0.1=-
Główne funkcjonalności:
 • dedykowany pod system Windows,
 • działa jako usługa systemowa – uruchomienie niezależne od logowania w systemie Windows,
 • wykonuje kopie danych według zdefiniowanego harmonogramu (na dysk lokalny oraz zdalne repozytorium),
 • monitoruje pracę dedykowanych baz danych systemu,
 • monitoruje pracę systemów operacyjnych Windows, Unix, Wirtualizacji,
 • monitoruje pracę programu SysLoger (stan usługi, ilość zdarzeń z podziałem na kategorie, prosty klient w celu podglądu zdarzeń),
 • posiada opcje raportowania stanu bezpieczeństwa,
 • wbudowany klient przeglądania EventLog'a z przekierowaniem zdarzeń do Syslog'a,
 • dedykowany monitor pracy usług, monitor pracy urządzeń - pogląd w jednym miejscu informacji o stanie monitoringu,
 • posiada wbudowany moduł ułatwiający przeprowadzenie testów odtwarzania danych ze sporzadzonej kopii,
 • posiada opcje zarządzania jednostkami, użytkownikami (...),
 • posiada rejestry podatności, wyjątków, (...)
 • umożliwia rejestrować w sposób automatyczny sprzęt i oprogramowanie, posiada opcje raportowania,
 • posiada wbudowany serwer www dystrybucji klienta (agenta) programu,
 • posiada serwer SFTP działający w systemie Windows jako usługa systemowa (logowanie, identyfikacja połączeń),
 • umożliwia na aktualizację czasu ze wskazanego serwera NTP oraz dalszą jego dystrybucję w ramach dostępnych opcji w32time wbudowanych w systemie Windows,
 • posiada moduł automatycznej wysyłki plików na wskazane urządzenia (serwer wysyłki plików z wykorzystaniem protokołu FTP/FTPS/SFTP),
 • współpracuje z dedykowanym monitorem przez www,
 • współpracuje z dedykowanym intranetem,

Dedykowany monitor www
 • serwer www dedykowany dla systemu Windows,
 • minimum konfiguracji,
 • możliwość uruchomienia połączenia SSL (Https),
 • informacja o stanie usług WinAdmin Replikator,
 • informacja o stanie usług Sys Loger.

Dedykowany intranet www
 • serwer www dedykowany dla systemu Windows,
 • dodatkowe konfiguracje dla obsługi modułów Help Desk, rejestry, korespondencja,
 • możliwość uruchomienia połączenia SSL (Https),
 • konfigurowalny czas trwania sesji użytkownika,
 • możliwość włączenia / wyłączanie opcji wielokrotnego logowania,
 • wykaz niektórych dostępnych modułów:
  • aktualności,
  • informacje o firmie, lista placówek,
  • spis telefonów / książka adresowa,
  • Help Desk z funkcją powiadamiania e-mail (w tym automatycznej wysyłki na adres e-mail zewnętrznego serwisu), raportowaniem przekroczenia czasów realizacji, kolejkowaniem zgłoszeń (system ticketowania ustalania kolejności według ważności oraz daty zgłoszenia),
  • korepsondencja z funkcją powiadamiania e-mail, automatyczną numeracją, definiowaniem typów,
  • wykaz regulacji z miesięcznym raportem podsumowującym, definiowaniem typów,
  • centralny wykaz odnośników do aplikacji i stron internetowych,
  • wykaz sprzętu / licencji przez www (rozszerzenie serwera inwentaryzacji),
  • zarządzanie serwerem wysyłki plików przez WWW, w tym wysyłki plików na żądanie bezpośrednio przez przeglądarkę,
  • inne ... .

WinAdmin Replikator (c) 06/2010 - 04/2020


Przykładowe zrzuty ekranu

360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


Monitoring przez www (czytaj więcej):

SysLogger SysLoger Monitor


SysLogger SysLoger Monitor


SysLogger SysLoger Monitor


WinAdmin Intranet (czytaj więcej):

- okno startowe - aktualności:

360dni.pl WinAdmin intranet


- okno logowania:

360dni.pl WinAdmin intranet


- korespondencja:

360dni.pl WinAdmin intranet


- Help Desk:

360dni.pl WinAdmin intranet


- dedykowana aplikacja do zrządzania serwerem - minimum konfiguracji:

360dni.pl WinAdmin intranet


- o programie ...

360dni.pl WinAdmin intranet