-=wersja 2.1.0.1=-
Główne funkcjonalności:
 • dedykowany pod system Windows,
 • działa jako usługa systemowa – uruchomienie niezależne od logowania w systemie Windows,
 • wykonuje kopie danych według zdefiniowanego harmonogramu (na dysk lokalny oraz zdalne repozytorium),
 • monitoruje pracę dedykowanych baz danych systemu,
 • monitoruje pracę systemów operacyjnych Windows, Unix, Wirtualizacji,
 • monitoruje pracę programu SysLoger (stan usługi, ilość zdarzeń z podziałem na kategorie, prosty klient w celu podglądu zdarzeń),
 • posiada opcje raportowania stanu bezpieczeństwa,
 • wbudowany klient przeglądania EventLog'a z przekierowaniem zdarzeń do Syslog'a,
 • dedykowany monitor pracy usług, monitor pracy urządzeń - pogląd w jednym miejscu informacji o stanie monitoringu,
 • posiada wbudowany moduł ułatwiający przeprowadzenie testów odtwarzania danych ze sporzadzonej kopii,
 • posiada opcje zarządzania jednostkami, użytkownikami (...),
 • posiada rejestry podatności, wyjątków, (...)
 • umożliwia rejestrować w sposób automatyczny sprzęt i oprogramowanie, posiada opcje raportowania,
 • posiada wbudowany serwer www dystrybucji klienta (agenta) programu,
 • posiada serwer SFTP działający w systemie Windows jako usługa systemowa (logowanie, identyfikacja połączeń),
 • przygotowany do dalszej modyfikacji w zakresie utworzenia wewnętrznego intranetu.

Dedykowany monitor www
 • serwer www dedykowany dla systemu Windows,
 • minimum konfiguracji,
 • możliwość uruchomienia połączenia SSL (Https),
 • informacja o stanie usług WinAdmin Replikator,
 • informacja o stanie usług Sys Loger.

WinAdmin Replikator (c) 06/2010 - 02/2019


Przykładowe zrzuty ekranu

360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


Monitoring przez www (czytaj więcej):

SysLogger SysLoger Monitor


SysLogger SysLoger Monitor