-=wersja 2.1.1.0=-
Główne funkcjonalności:
  • dedykowany pod system Windows,
  • działa jako usługa systemowa – serwer WWW uruchamiany w tle niezależnie od pracy systemu Windows,
  • minimum konfiguracji,
  • integracja z programem Winadmin Replikator - prezentacja wyników monitoringu w przeglądarce WWW,
  • integracja z programem SysLoger - prezentacja logów oraz wyników monitoringu, prezentacja wyników z analizy klasy SIEM w przeglądarce WWW,
  • prezentacja danych w postaci liczbowej, wykresów ze stanem, wykresów przyrostowych,
  • automatyczna skalowalność zawartości okna w przeglądarce,
  • możliwość uruchomienia połączenia w trybie http lub https (SSL),
  • definiowalność portów dla połączeń z serwerem WWW.

WinAdmin Replikator Monitor WWW (c) 08/2017 - 06/2019


Przykładowe zrzuty ekranu

360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring