-=wersja 2.1.2.0=-
Główne funkcjonalności:
 • dedykowany pod system Windows,
 • działa jako usługa systemowa – serwer WWW uruchamiany w tle niezależnie od pracy systemu Windows,
 • minimum konfiguracji,
 • dedykowana aplikacja do zrządzania serwerem,
 • integracja z programem Winadmin Replikator - konfiguracja, administracja,
 • automatyczna skalowalność zawartości okien w przeglądarce,
 • możliwość uruchomienia połączenia w trybie http lub https (SSL),
 • definiowalność portów dla połączeń z serwerem WWW,
 • konfiguracja czasu trwania sesji użytkownika,
 • możliwość włączenia / wyłączanie opcji wielokrotnego logowania,
 • wykaz niektórych dostępnych modułów:
  • aktualności,
  • informacje o firmie, lista placówek,
  • spis telefonów / książka adresowa,
  • Help Desk z funkcją powiadamiania e-mail, raportowaniem przekroczenia czasów realizacji,
  • korepsondencja z funkcją powiadamiania e-mail, automatyczną numeracją, definiowaniem typów,
  • wykaz regulacji z miesięcznym raportem podsumowującym, definiowaniem typów,
  • centralny wykaz odnośników do aplikacji i stron internetowych,
  • wykaz sprzętu / licencji przez www (rozszerzenie serwera inwentaryzacji),
  • rejestry / dzienniki elektroniczne,
  • zarządzanie serwerem wysyłki plików przez WWW, w tym wysyłki plików na żądanie bezpośrednio przez przeglądarkę,
  • inne ... .

WinAdmin Intranet (c) 08/2017 - 10/2019


Przykładowe zrzuty ekranu

- okno startowe - aktualności:

360dni.pl WinAdmin intranet


- informacje o firmie, lista placówek:

360dni.pl WinAdmin intranet


- okno logowania:

360dni.pl WinAdmin intranet


- menu wyboru opcji:

360dni.pl WinAdmin intranet


- korespondencja:

360dni.pl WinAdmin intranet


360dni.pl WinAdmin intranet


- spis regulacji:

360dni.pl WinAdmin intranet


- ewidencja sprzętu:

360dni.pl WinAdmin intranet


- Help Desk:

360dni.pl WinAdmin intranet


- dedykowana aplikacja do zrządzania serwerem - minimum konfiguracji:

360dni.pl WinAdmin intranet


360dni.pl WinAdmin intranet


- o programie ...

360dni.pl WinAdmin intranet