-=wersja 2.3.0.1=-
Główne funkcjonalności:
 • dedykowany pod system Windows,
 • działa jako usługa systemowa – archiwizacja logów niezależna od logowania w systemie Windows,
 • definiowanie listy urządzeń,
 • definiowanie listy webfilteringu,
 • odbiera, zapisuje i na bieżąco analizuje informacje z urządzeń (logi),
 • dowolność definiowania pułapek,
 • definiowanie struktury logów i przypisanie do urządzeń,
 • rozbudowana analiza wystąpień w czasie na podstawie zdefiniowanych struktur logów, analiza klasy SIEM,
 • powiadamia o ustawionych pułapkach,
 • temat poczty e-mail zawiera opis wykrytej pułapki,
 • kontroluje występowanie ataków DOS (floodowanie),
 • możliwość stosowania wykluczeń dla powiadamiania,
 • codzienny raport podsumowujący,
 • miesięczne rozszerzenie raportu o zestawienie minimalnych i maksymalnych wartości progowych dla kategorii (emergency, critical, info, alert, debug, warning, notice),
 • automatyczna archiwizacja logów tekstowych oraz kopia do zdalnego repozytorium,
 • możliwość dodatkowego uruchomienia zapisów do bazy MySQL.

Opcje dodatkowe:
 • bieżąca wielowątkowa analiza dostępności wskazanych adresów urządzeń w sieci,
 • sporządzanie raportów z dostępności urządzenia w zadanych okresie (wykres – skala liczbowa i procentowa),
 • automatyczna kopia konfiguracji z urządzeń sieciowych,
 • kopia konfiguracji - możliwość uruchomienia dodatkowego zewnętrznego repozytorium,
 • skaner zasobów sieciowych - ręczny i automatyczny,
 • współpraca z programem WinAdmin Monitor - monitoring/prezentacja danych przez www.

SysLoger (c) 09/2011 - 08/2020


Przykłady pułapek - zrzuty ekranów z programu

1. Przykłady pułapek:

- atak z sieci internet:

SysLog SysLoger SysLogger atak z zewnątrz - analiza SIEM


- niepożądana aplikacja:

SysLog SysLoger SysLogger wykrywanie aplikacji


- logowania użytkowników (na przykład administratorów na urządzeniach):

SysLog SysLoger SysLogger logowania użytkowników - analiza SIEM


- błędy logowania / blędy aplikacji (na przykład SSH: Client at attempted to connect with invalid version string) / błędy aktualizacji:

SysLog SysLoger SysLogger błędy logowań, aplikacji, aktualizacji


- ataki z sieci internet na serwer DNS (floodowanie):

SysLog SysLoger SysLogger flodowanie - analiza SIEM


- krytyczne stany sesji na urządzeniach:

SysLog SysLoger SysLogger flodowanie


- skanowanie portów:

SysLog SysLoger SysLogger flodowanie


2. Okno monitora:

SysLog SysLoger SysLogger


3. Opcje konfiguracji:

SysLog SysLoger SysLogger


SysLog SysLoger SysLogger


SysLog SysLoger SysLogger


Monitoring przez www (czytaj więcej):

SysLog SysLoger SysLogger WinAdmin Monitor


SysLog SysLoger SysLogger WinAdmin Monitor


Wielowątkowy PING (czytaj więcej):

SysLog SysLoger SysLogger Ping Thread - wielowątkowy PING


SysLog SysLoger SysLogger Ping Thread - wielowątkowy PING