-=wersja 2.0.0.1=-
Główne funkcjonalności:
 • dedykowany pod system Windows,
 • posiada dwie bazy przechowywania zaszyfrowanych danych:
  • bazę tekstów (edytor),
  • bazę adresów,
 • posiada dwie metody szyfrowania:
  • pierwsza prosta za pomocą jednego hasła i jednego algorytmu,
  • druga wzmocniona za pomocą dwóch haseł i kilku algorytmów,
 • baza zaszyfrowanych tekstów:
  • grupuje i tworzy historię,
  • posiada opcje wyszukiwania, formatowania tekstu,
 • baza adresów:
  • grupuje i tworzy historię,
  • posiada dedykowane pola w celu określenia nazwy, adresu, numeru portu, linku do adresu,
  • pozwala na bezpośrednie wywołanie linku w przeglądarce www,
  • posiada opcję bezpośredniego uruchomienia zdalnego pulpitu (RDP) w kilku opcjach rozdzielczości w tym full-screen, multi-screen,
  • umożliwia na bezpośrednie uruchomienie połączenia SSH/Telnet za pośrednictwem programu putty,
  • dla każdego zdefniowanego adresu posiada bazę użytkowników wraz z możliwością zapisania notatek,
  • posiada opcję kopiowania nazwy użytkownika i jego poświadczeń do bufora,
 • szyfruje/odszyfrowywuje dowolny plik,
 • posiada wbudowany generator haseł,
 • blokuje program po określonym czasie bezczynności,
 • posiada opcję wykonania automatycznej kopii repozytorium na zewnętrzny serwer SFTP,
 • posiada wbudowane mechanizmy zabezpieczenia całego repozytorium lokalnego do pliku zip z zabezpieczeniem dostępu do archiwum na hasło.

Uwaga. Wykorzystane w programie hasła do szyfrowania nie są zapamiętywane.

TCrypt (c) 06/2015 - 05/2020


Przykładowe zrzuty ekranu, instrukcja korzystania z programu TCrypt:

Uruchomienie programu (podajemy pierwsze hasło minimum 10 znaków):

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


W przypadku zaznaczenia wzmocnionej ochrony (domyślnie opcja zaznaczona) podajemy drugie hasło (minimum 10 znaków) oraz wybieramy metodę szyfrowania poprzez wskazanie jednej z siedmiu kropek). Odznaczenie wzmocnionej ochrony pozwala na zastosowanie jednego hasła:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Tworzenie projektu - wybieramy Utwórz listę projektów i zatwierdzamy komunikat:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Ustalając nazwę projektu musimy wskazać rozszerzenie pliku .txt:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


W kolejnym kroku musimy podać nazwę projektu dla edytora (wymagane):

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Dla wzmocnionej ochrony podajemy drugie hasło (minimum 10 znaków) oraz określamy sposób szyfrowania poprzez wybór jednej z siedmiu kropek nad drugim hasłem:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager

Wybór pola wzmocniona ochrona spowoduje konieczność podania drugiego hasła, odznaczenie pola umożliwi wczytanie projektów zaszyfrowanych tylko pierwszym hasłem.Baza tekstów (edytor)

Po wprowadzeniu tekstu do zaszyfrowania możemy dokonać formatowania wybranych miejsc:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Wybór opcji Zapisz spowoduje zapisanie projektu edytora, każdy zapis tworzy nowy zaszyfrowany plik z datą (zachowane są pełne poprzednie wersje):

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Wybór nazwy pliku w obszarze listy edytora spowoduje jego wczytanie (istnieje możliwość wczytania dowolnego projektu z listy, konieczne jest podanie prawidłowych poświadczeń - hasła pierszego i drugiego w przypadku wzmocnionej ochrony, zaznaczenia właściwej kropki odpowiadającej za metodę szyfrowania):

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Usuwanie plików projektów:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Dodawanie kolejnego pliku projektu:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Przykład podania nieprawidłowego hasła lub zaznaczenia nieprawidłowej kropki określającej metodę szyfrowania i odczyt pliku projektu:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Zawartość zaszyfrowanego pliku projektu:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager
Baza adresów

Zmiana baz: edytor / adresy następuje poprzez wybór na liście projektów kropki z opisem Edytor lub Adresy. Program w momencie zmiany odczyta stosowną bazę i zaprezentuje dostępne opcje. Dla bazy adresów dostepne są kolejne listy wraz z określonymi polami i działaniami. Dla bazy tekstów mamy do dyspozycji Edytor, formatowanie tekstu i wyszukiwanie.

Widok pustej bazy Adresów:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Tworzenie bazy Adresów - po wbraniu bazy Adresów tworzymy nowy projekt:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Dodanie adresu do projektu adresów / dodanie użytkowników:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Uruchomienie linku w opcji Przeglądarka www:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Uruchomienie zdalnego pulpitu w opcji Zdalny pulpit (wywoływany jest wprowadzony adres IP):

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Obsługa putty z poziomu progamu (wywoływany jest wprowadzony adres IP oraz numer portu w przypadku jego podania):

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Lokalizację programu putyy.exe określa się w opcjach konfiguracyjnych (Opcje prorgamu -> Konfiguracja):

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Opcje kopiowania nazwy użytkownika i poświadczeń do bufora:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Dodatkowe notatki pod użytkownikiem:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Dodanie kolejnych adresów do projektu \ kolejnych projektów:

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager
Wczytanie istniejących projektów (zaszyfrowanych baz edytora oraz zaszyfrowanych baz adresów)

Po utworzeniu listy projektów codzienna praca na danej grupie projektów możliwa jest po podaniu właściwego hasła / haseł w przypadku zaznaczenia wzmocnionej ochrony oraz zaznaczenia odpowiedniej kropki odpowiedzialnej za metodę szyfrowania. Po ustawieniu parametrów wybieramy opcję Wczytaj listę projektów.

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager


Uwaga.
Opcja wzmocniona ochrona jest zaznaczona domyślnie. Aby wczytać zaszyfrowane dane pojedyńczym hasłem koniecznie trzeba odznaczyć wzmocnioną ochronę. Ustalenie metody szyfrowania (kropki od jeden do siedem) jest aktywne tylko dla wzmocnionej ochrony. Najmocniejsze metody szyfrowania dostępne są dla kropek powyżej czwartej. Szyfrowanie jednym hasłem oznacza wybór najsłabszej metody.

password manager

360dni.pl TCrypt szyfrowanie password manager