-=wersja 1.1.0.1=-
Główne funkcjonalności:
  • dedykowany pod system Windows,
  • szyfruje/odszyfrowywuje dowolny tekst,
  • prosta metoda szyfrowania - na podstawie jednego hasła i jednego algorytmu,
  • wzmocniona metoda szyfrowania - kombinacja dwóch haseł,
  • grupuje i tworzy historię zaszyfrowanych tekstów,
  • szyfruje/odszyfrowywuje dowolny plik,
  • posiada opcje wyszukiwania, formatowania tekstu,
  • wbudowany generator haseł,
  • blokowanie programu po określonym czasie bezczynności.

TCrypt (c) 06/2015 - 05/2017


Przykładowe zrzuty ekranu

360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring